Szybki kontakt

tel. 661 415 030

reniadogs@gmail.com

Czynne Pn-Pt
9:00-16:00

Darowizny i Numer konta

Numer konta

 

Konto bankowe główne Przytuliska w Rachowie Starym:

 

Fundacja
adres

numer konta

Przelewy zza granicy:
adres
IBAN:
SWIFT:


 

 

 

ROZLCZENIE DAROWIZNY:

 

Przytulisko posiada status organizacji pożytku publicznego, zatem każda wpłata na nasze konto może być odliczona.

Osoby fizyczne – czyli każdy darczyńca prywatny – może przekazać darowiznę na dwa sposoby:

1)  Kwoty darowizn odlicza się od podstawy obliczenia podatku, jednak nie mogą one stanowić w roku podatkowym więcej niż 6 % dochodu osób fizycznych. W skład odliczanej kwoty mogą wchodzić zarówno darowizny pieniężne jak i wartość darowizn rzeczowych. (Reguluje to art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.)

Warunkiem zastosowania odliczenia darowizny jest prawidłowe udokumentowanie: w przypadku darowizny pieniężnej odpowiednim dokumentem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy, a w innych przypadkach dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

2)  Przekazując na rzecz Schrosniska 1% podatku przy rozliczeniu rocznym. Na formularzu PIT trzeba wpisać KRS naszej organizacji i wyliczyć kwotę 1% własnego podatku. Resztę formalności zrobi za nas już Urząd Skarbowy.

Darowizna 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, zmniejsza podatek dochodowy, ale nie stanowi podstawy do zmniejszenia obliczenia podatku. (art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 27 d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 14 a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą także mogą przekazać pomoc na realizację celów statutowych naszej organizacji:

1)  Osoby prawne mogą przekazać darowizny, których łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu. Zasady odliczenia podobne są do odliczeń darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne. (Reguluje je art. 18 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.)

Zatem każdą wpłatę na rzecz Przytuliska można uwzględnić w swoim rozliczeniu z fiskusem! Zachęcamy zatem do przekazywania wpłat na naszą działalność.

*Dokonując wpłaty na konto fundacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację  Baza darczyńców jest zarejestrowana w Biurze Przetwarzania Danych Osobowych Giodo.

 


Kontakt:

Renata Olszewska

tel. 661 415 030

reniadogs@gmail.com